לצפיה באמצעות האינטרנט

PLMS EXPRESS MES Edition – מערכת לניהול רצפת ייצור
(Paper Less) ליישום מהיר במחיר קבוע!
ניתן מימון ממשלתי בהיקף של עד
70% מעלות הפרויקט